Åre kafferosteri – Helgesjövallen 211 SE-830 05 Järpen – tel 070-647 57 27 –
Medlem i Specialty Coffee Association of Europe Sweden